Guliker verkoopt 'groene' propaan

Hoe we dat doen?
De CO2 uitstoot waar wij door de verkoop van ons propaan voor verantwoordelijk zijn, compenseren we door de aanschaf van “Carbon Credits”. Met deze carbon credits investeren wij in verschillende mooie projecten die er voor zorgen dat de aarde weer wat groener wordt. Bijvoorbeeld Kariba in Zimbabwe en Kalasin in Thailand. Het kost jou niks meer, jij hoeft niets te doen en toch draag je bij aan een groenere wereld; mooi toch?!

Verantwoording
Het komt steeds vaker voor dat huishoudens of bedrijven duurzamer moeten worden vanuit de gemeente of centrale overheid. Voor de verantwoording van ons CO2-neutraal gas leveren wij op verzoek aan het eind van het jaar een certificaat waarmee kan worden aangetoond dat het gebruikte propaan gecompenseerd is. Uiteraard zullen we op facturen ook melden dat ons propaan CO2-neutraal is.

Onze projecten

Kariba Redd+ Zimbabwe:
In Zimbabwe investeren wij onze Carbon Credits in het project Kariba. Hiermee stoppen wij de ontbossing en beschermen een regio van bijna 800.000 hectare. Naast de bossen zorgen wij via dit project voor 7 Sustainable Development Goals. De United Nations heeft in totaal 17 Sutainable Development Goals (duurzame ontwikkelings doelen) bepaald om vervuiling van de aarde, armoede, ongeletterdheid, ongelijkheid e.a. te bestrijden. We investeren in de toekomst van de jongste generatie door de scholen op te knappen en te voorzien van goed lesmateriaal. Juist door te investeren in kennis zorgen we er voor dat ook in de toekomst het bosbeheer daar in goed handen is.

Kalasin Wastewater Treatment Thailand:
Thailand is met een marktaandeel van 75% wereldwijd veruit de grootste producent van Cassave producten. Voor het proces van het drogen van cassavezetmeel is veel water nodig, dit leidt tot enorme hoeveelheden afvalwater met een hoge concentratie organisch materiaal. Dit afvalwater wordt meestal opgeslagen in open bassins. Door de warmte van het Thaise klimaat ontstaat er al snel een rottingsproces met een stevige hoeveelheid methaanuitstoot. Methaan is zeer schadelijk voor de ozon-laag. Daarom is nu een gesloten systeem ontwikkeld voor Kalasin waarmee het methaan wordt gewonnen als BioGas en ingezet voor het productieproces. Dit vermindert het watergebruik en de luchtverontreiniging, daarnaast verminderen we met dit project de CO2 uitstoot met 29.000 ton op jaarbasis!
Door de verbouwing van deze productielocatie verbeteren we de werkgelegenheid. Daarnaast loopt er een project om de boeren in deze regio te leren om duurzaam de gewassen te verbouwen. Hiervoor voorzien we in scholing en diverse middelen.